LEVEL 2: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – CƠ BẢN

Với khóa học Ở level 2 này, bạn sẽ được tìm hiểu cách xác định các điểm quan trọng trên biểu đồ, các chiến lược giao dịch khác nhau với các công cụ, chỉ báo phổ biến như: Fibonacci, đường MA, MACD, Bollinger Band…