LEVEL 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NÂNG CAO

Sau khi đã nắm vững căn bản và bắt đầu biết cách phân tích kỹ thuật, có lẽ bạn đã hiểu sâu hơn về thị trường và hình thức đầu tư Forex. Đây là lúc bạn tìm hiểu thêm về các cách phân tích kỹ thuật chuyên sâu hơn để áp dụng vào đầu tư.